śniezynka

16 tekstów – auto­rem jest śniezyn­ka.

Wiesz dlacze­go nie możemy się do­gadać? bo ja jes­tem nau­czo­na nap­ra­wiać zep­su­te rzeczy, a Ty naj­chętniej je wyrzucasz... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2013, 23:10

...mężczyźni bu­dują do­my , a nie zam­ki z piasku... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2012, 10:03

Po­dob­no nie chcesz mnie stra­cić... ale i tak nie zro­bisz nic by mnie zatrzymać... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lutego 2011, 08:10

....naj­le­piej nie wie­rzyc że które­goś dnia znaj­dzie się ktoś, kto cho­ciaż w połowie prag­nie te­go co my... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2010, 19:55

Chwi­lami pus­tka jest tak wiel­ka że nie czu­je nic prócz obojętności... ale dob­rze wiem że obojętność jest lep­sza od bólu i strachu... od­grodzo­na od wszel­kich uczuć czu­je się bezpiecznie... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 listopada 2010, 10:44

Możemy mar­no­wać swo­je życie, ale nie mar­nujmy go innym. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 sierpnia 2010, 11:41

Jest jed­na gra­nica w miłości - ona gi­nie od du­zej ilos­ci bólu moz­na wy­baczyc kil­ka ran...do­poki nie przechodza one na wylot... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 kwietnia 2010, 08:03

...po co byc dob­rym dla in­nych sko­ro in­ni nie sa dob­rzy dla nas...po co byc wier­nym sko­ro in­ni nie sa wier­ni wo­bec nas.... po co oka­zywac sza­cunek sko­ro in­ni nie pot­ra­fia nam go okazac....??? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:35

naj­wi­doczniej niektórzy musza coś stra­cic aby móc to docenić... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 marca 2010, 23:34

...chcac lub nie chcac.... sa­ma czy z kimś mu­sisz iśc na przod... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 marca 2010, 08:30

śniezynka

Nie chce pani znać stanu swego zdrowia? - Wiem, jaki jest - odparła Weronika. - Mój stan to nie to, co widzicie w moim ciele, ale to, co dzieje się w mojej duszy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

śniezynka

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność